Sangverkets historie

Sangverket kan defineres som et kammerkor. Vi synger en del klassisk, men har også hatt mye fokus på bredde opp gjennom årene. Sangverket ble etablert i 1980. Koret består i dag av ca. 25 sangere i alderen 25 til 60 år.

Korets musikalske spennvidde er stor, og av tidligere gjennomførte prosjekter kan blant annet nevnes Mozarts Requiem, Requiem av John Rutter, Requiem av Gabriel Faure, egen Prøysen- forestilling med CD innspilling, Folketonekonsert, Afrikansk messe, Negro spirituals med mer, prosjekt med norsk-afrikanske folketoner i samarbeid med Solo Cissokho og Per Oddvar Hildre.

1980
Dette koret som i dag heter Sangverket har opp igjennom årene hatt mange navn. Det startet allerede i 1980. Da het koret Sense. Medlemmene var ungdom som tiåret før hadde vært medlemmer i Hasle Ungdomskor. På denne tiden bestod repertoaret stort sett av gospel. Gunnar Kihle var korets første dirigent. I 1983 overtok Boahs Krøeg-Nilsen.

1985
I 1985 overtok Jon Kleveland som dirigent. Under hans ledelse fikk koret mange nye medlemmer, og det skjedde også en endring i hvor kormedlemmene kom fra. Tidligere var medlemmene stort sett knyttet til Hasle menighet på en eller annen måte, men nå kom det sangere til som var bosatt rundt i hele Oslo.

IMG_3103_edited-1halv2

Våren 1987
Våren 1987 var Rune Molvær dirigent for en liten periode.

Høsten 1987
Anne Helene Jonassen overtok høsten 1987. I perioden med Anne Helene Jonassen som dirigent forandret koret seg en del, og de satset blant annet på å ha konserter med kjente norske musikere. Koret hadde bl.a. konserter sammen med Arve Moen Bergset og Marianne Antonsen.

I hele ni år (1983 – 1992) hadde koret gleden av å ha Gunnar Tungland som pianist. En kunstner med tangentene og en stor inspirator for koret.

1993
I 1993 overtok Siv Roland som korets dirigent. Med Siv som leder har koret stort sett konsentrert seg om klassisk musikk. De har hatt konserter hvor de har fremført requiem av både Mozart og Rutter, og fremførte også annen musikk i den klassiske tradisjon av blant annet Faure og Grieg.

sangverket6

Høsten 1999
Koret hadde høsten 1999 et noe annerledes prosjekt. Dette var et prosjekt basert på noe helt annet enn musikk fra den klassiske tradisjon. Det var et prosjekt basert på Alf Prøysens livsverk. Resultatet ble en forestilling med spesialarangerte sanger for kor. Sangene er også blitt spilt inn på CD, en CD som ble sluppet i april 2000.

Koret gjorde flere oppdrag på eventer og arrangementer og fungerte også som eksamenskor for direksjonsstudentene på Barratt Due.

Våren 2001
1. januar 2001 flyttet Sangverket til Østre Aker kirke. Koret hadde her flere spennende prosjekter bl.a. uroppføring av Credo messe av Rolf Nyhus.

Våren 2003
1 januar 2003 flyttet Sangverket til Ris kirke.

Våren 2004
I februar 2004 tok Terje Baugerød, kantor i Ris kirke, over som Sangverkets musikalske leder. Koret fikk da mest fokus på folkemusikk fra hele verden. Bl.a. har vi hatt konserter med Alti Plano hvor vi også gjorde plateopptak. Koret har også flere ganger benyttet Per Oddvar «Prots» Hildre som gjeste-dirigent.

Høsten 2004
Høsten 2004 fikk koret Anne Jordheim som midlertidig dirigent i tillegg til Terje som musikalsk leder og fremførte våren 2005 Mariamusik av Anders Øhrwall i tillegg til annet materiale.

sangverket2005

Høsten 2005
Høsten 2005 overtok Ingerid Louise Birkeland over som dirigent for koret. Noen av de faste konsertene som ble holdt var huskonserter som har blitt veldig populære.
Januar 2008 overtok Ingvild Sætre som korets dirigent.

sagverket old

Høsten 2011
August 2011 overtok Camilla Marie Bjørk Andreassen som korets dirigent. Camilla Marie Bjørk Andreassen var dirigent frem til 2020. Hun kommer opprinnelig fra Fredrikstad, og har hele livet vært aktiv som korsanger og senere dirigent i flere av Østfoldbyene.

IMG_0956

Sangverket slik det er i dag har ønske og potensial til å berike norsk musikkliv, og vi håper at vår musikk kan være til glede for mange.

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere liker dette: